Leipäpuu – työskentely

LEIPÄPUU – työskentely

 

Kohderyhmä
Työnohjaajat, terapia-, hoiva-, kasvatus- ja sosiaalialoilla ohjaus- ja tukityötä tekevät luovista ja toiminnallisista menetelmistä
kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat tarkastella omaa ammatillisuutta.

Kouluttajana   
esh, psykoterapeutti (et), työnohjaaja Erja Vanhala

Sisältö ja toteutus
Koulutuksessa työskentely tapahtuu ohjattuna yksilötyöskentelynä, pienryhmissä ja ryhmässä jakaminen kunkin omien päätösten mukaan. Omaa ammatillisuutta ja siinä kehittymistä työstetään mm. kuvakorttien ja kuvallisen ilmaisun keinoin, samoin oman työhistorian läpikäyntiä ja tulevaisuuden ammatillisten tavoitteiden asettamista. Tavoitteena itseilmaisun ja itsetuntemuksen lisääntyminen suhteessa omiin ammatillisiin valintoihin.

Osana koulutusta läpikäydään työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvää teoreettista asiaa.

Työskentelymateriaalit kuuluvat koulutuksen hintaan.

Lisätietoa Erjalta erja.vanhala@gmail.com ja www.terapiatupa.net

leipäpuu_valmis

TULOSTA OHJELMA