OHJAUSTYÖN TUKENA LUOVUUS JA TOIMINNALLISUUS
– haasteelliset ohjaustilanteet

 

Kohderyhmä 
Terapia-, hoiva-, kasvatus- ja sosiaalialoilla ohjaus- ja tukityötä tekevät luovista
ja toiminnallisista menetelmistä kiinnostuneet henkilöt.

Kouluttajana
esh, psykoterapeutti (et), työnohjaaja Erja Vanhala

Sisältö ja toteutus
Koulutuspäivien aikana etsitään uusia työvälineitä ja ajatusmalleja kaikenlaisiin ohjaus-,
tuki- ja terapeuttisen työskentelyn tilanteisiin, myös niihin, jotka voivat olla haasteellisia. Esille
otetaan myös vuorovaikutustilanteiden teoriaa ja ratkaisukeskeisiä lähestymiskulmia
tuttuihinkin asioihin, mahdollisimman käytännönläheisesti. Itsetuntemus ja itseilmaisu lisääntyy
oman työskentelyn kautta, teemme ohjattuja harjoituksia mm. kuvien, korttien ja tarinallisen työskentelyn avulla.
Työskentelymateriaalit kuuluvat koulutuksen hintaan.

Lisätietoa Erjalta erja.vanhala@gmail.com ja www.terapiatupa.net

ohjaus_valmsitiedosto

TULOSTA SIVU