Koulutus

KOULUTUS

Vuorovaikutus, itseilmaisu- ja itsetuntemus, luovuus ja toiminnallisuus tulevat esille kantavina teemoina ja tapoina tehdä paitsi psykoterapia- ja työnohjaustyötä myös tavassani kouluttaa ja opettaa.

Työnohjaukselliset koulutukset henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi pitävät sisällään esimerkiksi voimavarakartoitusta, arkisen työnilon etsimistä, omien työhistorioiden läpikäymistä ja työyhteisön yhteisten tavoitteiden määrittelyä.