Psykoterapia

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1987 ja psykiatriseksi sairaanhoitajaksi 1991. Psykoterapeutin pätevyyden (TEO) sain vuonna 2002, sitä ennen olen opiskellut luovat terapiat koulutusohjelmassa (60 ov) ja tehnyt ammattipedagogisia opintoja (30 ov). Valmistuin johdon työnohjaus- ja mentorointi koulutuksesta työnohjaajaksi 2006.
Vuonna 2009 suoritin Palveluohjaus-koulutuksen (AMK-täydennyskoulutus).

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys psykoterapian ja työskentelyn viitekehyksenä tarkoittaa terapeuttista työskentelyä, jossa vuorovaikutussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on merkittävin hoidon ja kuntoutuksen väline. Työskentelyni on asiakaslähtöistä ja terapeutin ja asiakkaan yhdessä asettamien tavoitteiden mukaisesti etenevää.