Työnohjaus

Teen työnohjausta ja konsultaatiota yksilö-, pari- ja ryhmäohjauksina. Omakseni tunnen erityisesti sosiaali- ja terveysalan työt, nuorten – ja perheiden kanssa työskentelevien asiat, kasvatus–, lastensuojelu- ja opetusalan kuviot ja mielenkiintoa riittää myös esimies- ja johtoasemassa työskentelevien haasteille.

Työnohjaus on pitkäjänteinen ja ammatillisuutta systemaattisesti rakentava työyhteisön, yksittäisen työntekijän tai esimiehen työssä kehittymisen ja työssä jaksamisen väline. Luottamus asiakkaan ja työnohjaajan välillä toimii pohjana, jolle räätälöidään työnohjauksellinen vuorovaikutussuhde, josta asiakkaan tulisi hyötyä.